Հաղորդման ծրագրեր

Ամեն օր
12:00-13:00 Մեկժամյա նորությունների եթեր երեք լեզուներով
13:00-15:00 Երաժշտություն
15:00-15:05-Նորություններ հայերեն լեզվով
15:05-16:00-Երաժշտություն
16:00-16:05-Նորություններ ռուսերեն լեզվով
16:05-17:00-Երաժշտություն
17:00-17:05-Նորություններ վրացերեն լեզվով
17:05- Հեղինակային ծրագիր