Եվրոպական համալսարանը հայտարարում է 2018-2019թթ. ուս. տարվա ընդունելություն, հեռ.՝ +374 10 246371

Եվրոպական համալսարանը հայտարարում է 2018-2019թթ. ուս. տարվա ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությունների գծով բակալավրիատում և մագիստրատուրայում.

•Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
•Տեղեկատվական անվտանգություն
•Ինֆորմատիկա
•Իրավագիտություն
•Հոգեբանություն
•Միջազգային հարաբերություններ
•Տնտեսագիտություն
•Կառավարում
•Ֆինանսներ
•Տուրիզմ
•Լեզվաբանություն

Ուսման վարձավճարը առկա ուսուցմամբ բակալավրիատում տատանվում է 450, 000-570,000 դրամի, հեռակա ուսուցումը՝ 384,000-456,000 դրամի շրջանակներում, մագիստրատուրայում առկա ուսուցումը 552,000-690,000 դրամի և հեռակա ուսուցումը 441,000-552,000 դրամի շրջանակներում:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 246371, +374 98 988933
Հասցե՝ ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10,
Վեբկայք՝ www.eua.am